Προϊόντα

Προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας και τεχνογνωσίας

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους κλάδους των οστικών και ιστικών μοσχευμάτων, των προϊόντων ορθοπαιδικής και αρθροπλαστικής.

Προτεραιότητα της εταιρείας είναι να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας και τεχνογνωσίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.

Τομείς που δραστηριοποιούμαστε:

 1. Αντιμικροβιακός χαλκός:
 • Παρουσίαση των ιδιοτήτων του αντιμικροβιακού χαλκού
 • Μελέτη χώρου – Τεχνική ανάλυση
 • Εφαρμογή και τοποθέτηση αντιμικροβιακού χαλκού
 1. Ορθοπαιδικός Τομέας:
 • Ανθρώπινα Ιστικά Μοσχεύματα
 • Αρθροσκοπικά προϊόντα
 • Προϊόντα οστεοσύνθεσης
 • Προϊόντα προσθετικής
 1. Καρδιολογικός Τομέας
 1. Διαχείριση χρόνιου πόνου
 1. Μεσογειακή αναιμία
 1. Οφθαλμικά μοσχεύματα
 • Κερατοειδής
 • Αμνιακή μεμβράνη

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Προτεραιότητα της εταιρείας είναι να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας και τεχνογνωσίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.

Χαλκός

Ορθοπαιδικά

Καρδιολογικά

Προϊόντα