Ηλεκτρικά Συστήματα

Ο χαλκός έχει την υψηλότερη ηλεκτρική αγωγιμότητα των εμπορικών μετάλλων

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ – CU+ – Εφαρμογές

Ο χαλκός έχει την υψηλότερη ηλεκτρική αγωγιμότητα των εμπορικών μετάλλων και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Εκτός από την εξαιρετική αγωγιμότητα του, ο χαλκός έχει ιδανικές μηχανικές ιδιότητες σε χαμηλές και αυξημένες θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επεξεργάζεται εύκολα και οικονομικά.  Έχει εξαιρετική μηχανική αντοχή, είναι ανθεκτικός στην οξείδωση και την διάβρωση.

Η χρήση του σε δίκτυα μεταφοράς υψηλής τάσης, σε μικροκυκλώματα, σε γεννήτριες ηλεκτροπαραγωγής σε υπολογιστές, σε κάθε φάση της παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και χρήσης του ηλεκτρισμού, ο χαλκός είναι ένα ζωτικής σημασίας και υψηλής ενεργειακής απόδοσης μέταλλο.  Επιπλέον, δημιουργείται μια ευρεία ποικιλία των λιγότερο κοινών κραμάτων χαλκού υψηλής αγωγιμότητας, με ιδιότητες προσαρμοσμένες σε διάφορες εφαρμογές, όπως ηλεκτρικές επαφές, μέρη ηλεκτρικών κινητήρων γραμμές τροφοδοσίας για σιδηροδρόμους και τραμ, κ.α.

Αποκεντρωμένη ηλεκτροπαραγωγή και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η αποκεντρωμένη ηλεκτροπαραγωγή και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) προσελκύουν όλο και περισσότερη προσοχή. Και οι δύο θεωρούνται σημαντικές για την επίτευξη δύο βασικών στόχων: την αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, μειώνοντας την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα, αλλά και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και συγκεκριμένα του διοξειδίου του άνθρακα, από την καύση των ορυκτών καυσίμων.

Ο όρος «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» αναφέρεται σε φυσικούς ενεργειακούς πόρους, όπως ο ήλιος, ο άνεμος και άλλα που αναπληρώνονται φυσικά.  Συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μετατρέπουν αυτές τις φυσικές πηγές ενέργειας σε χρήσιμη ηλεκτρική ενέργεια. Η «αποκεντρωμένη ηλεκτροπαραγωγή» αναφέρεται στην αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις, να περιλαμβάνει και συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι αποκεντρωμένες μονάδες διασυνδέονται με τα ηλεκτρικά δίκτυα μεταφοράς και διανομής και μπορεί να έχουν ισχείς που να  κυμαίνεται από μερικά kW έως αρκετές δεκάδες MW.

Αντιμικροβιακός Χαλκός - Ηλεκτρικά Συστήματα

Συστήματα γείωσης

Τα συστήματα γείωσης έχουν ζωτική σημασία για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Πρέπει να δημιουργούν ένα ασφαλές ηλεκτρικό μονοπάτι για τα ρεύματα σφάλματος, έτσι ώστε τα σημερινά συστήματα προστασίας να μπορούν να δράσουν αποδοτικά και γρήγορα. Στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας, πρέπει επίσης να δημιουργούν ένα ασφαλές μονοπάτι με βασικό στόχο η αύξηση της τάσης να παραμένει σε ένα ασφαλές επίπεδο. Θα πρέπει ακόμη να δημιουργούν ισοδυναμικές ώστε σε ορισμένες εφαρμογές ο ηλεκτρονικός και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς παρεμβολές και επικινδυνότητες.

Ενεργειακή απόδοση

Η ενεργειακή απόδοση είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς οι ενεργειακοί πόροι σε όλον τον πλανήτη γίνονται όλο και πιο σπάνιοι, ακριβοί και δύσκολα εκμεταλλεύσιμοι. Ηλεκτρογεννήτριες ενσωματωμένες σε κτίρια  που τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα βοηθήσουν, αλλά η μείωση της κατανάλωσης είναι μια πιο εύκολη και πιο λογική προσέγγιση.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι συνήθως τεχνικά απλή, με σχετικά χαμηλό κόστος, γρήγορη και εύκολη στην εφαρμογή. Συχνά, είναι απλά θέμα ευφυών και έγκαιρων αποφάσεων αγοράς ή και κατασκευής. Για παράδειγμα, η απόφαση για την αγορά μιας ηλεκτρική συσκευής θα πρέπει να βασίζεται στο χαμηλότερο κόστος χρήσης, άρα στην καλύτερη ενεργειακή απόδοση της και όχι στη χαμηλότερη τιμή αγοράς της.

Ποιότητα ηλεκτρικού ρεύματος

Τα προβλήματα ποιότητας ηλεκτρικού ρεύματος οδηγούν σε μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας, σπατάλη πόρων και υψηλότερο κόστος ενέργειας, αλλά μπορούν εύκολα να εντοπιστούν εκ των προτέρων από τη μέτρηση και την παρακολούθηση, και να λυθούν με  την εφαρμογή των πλέον ενδεδειγμένων τεχνικών μέτρων. Οι επιπτώσεις μπορούν να αποφευχθούν δραστικά από τις καλές πρακτικές σχεδιασμού και με τις επιλογές του σωστού εξοπλισμού.

Για περισσότερα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του χαλκού σε ηλεκτρικές εφαρμογές, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Leonardo ENERGY: μια παγκόσμια κοινότητα για επαγγελματίες για την αειφόρο ενέργεια.