Εκδόσεις

Οι ιδιότητες του Αντιμικροβιακού Χαλκού και οι εφαρμογές του σε Παγκόσμια κλίμακα

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ – CU+ – Εκδόσεις

Από αυτή τη σελίδα, έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε εκδόσεις που αναφέρονται στις ιδιότητες του Αντιμικροβιακού Χαλκού, στις εφαρμογές του σε Παγκόσμια κλίμακα και στην Ελλάδα, και σε άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την αντιμικροβιακή του δράση.

  1. Antimicrobial Copper – An ally for Public Health, Andrew P. Efstathiou, Athens 2015

    pdf