Γεωργία και εξοπλισμός

Ο χαλκός είναι ζωτικής σημασίας για τη φυσιολογική ανάπτυξη και την ευεξία των φυτών και των ζώων

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ – CU+ – Εφαρμογές

Ο χαλκός είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό ιχνοστοιχείο για όλους τους ζωντανούς ιστούς και είναι ζωτικής σημασίας για τη φυσιολογική ανάπτυξη και την ευημερία των φυτών και των ζώων.

Διατροφή των ζώων

Στα ζώα, ο χαλκός παίζει ρόλο στη χρησιμοποίηση του σιδήρου για το σχηματισμό αιμοσφαιρίνης. Η ανεπάρκεια του χαλκού στους ιστούς ενός ζώου μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους.  Μπορεί να έχει  απλή ανεπάρκεια χαλκού,  ή μπορεί να είναι σύνθετου τύπου, στην οποία η διατροφή περιέχει το κανονικό ποσό του χαλκού, αλλά κάποιος άλλος παράγοντας παρεμποδίζει την αφομοίωση του από το ζώο. Ένα καλό παράδειγμα αυτού είναι το μολυβδαίνιο, το πλεόνασμα του οποίου εξαντλεί τα αποθέματα του χαλκού στο ζώο, το οποίο εμφανίζει συμπτώματα ανεπάρκειας χαλκού, εκτός εάν του δοθεί χαλκός επιπρόσθετα.

Θρέψη των φυτών

Ο χαλκός μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση των αποδόσεων και την αύξηση της παραγωγικότητας της γης, για να συμβαδίσει με την αύξηση του πληθυσμού.  Πάνω από έναν αιώνα, η προσοχή είχε δοθεί σε αυτά που σήμερα γνωρίζουμε ως κύρια θρεπτικά συστατικά των φυτών – άζωτο (N), φωσφορικά (P) και κάλιο (K).   Δεκαετίες αργότερα, έγιναν διαθέσιμες βελτιωμένες αναλυτικές μέθοδοι, όταν διαπιστώθηκε ότι, εκτός από την ΝΡΚ, πολυάριθμα άλλα μικρο ή ιχνοστοιχεία, είναι εξίσου απαραίτητα για την ανάπτυξη και την ευημερία των φυτών – μια ανεπάρκεια οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ενεργεί ως περιοριστικός παράγοντας.