Δελτια Τυπου

Ενημερωτικά νέα σχετικά με τον Αντιμικροβιακό χαλκό, συνέδρια και ανακοινώσεις

Αντιμικροβιακός Χαλκός στα νηπιαγωγεία

By: | Tags: , , | Comments: 0 | Απρίλιος 20th, 2016

Με την εφαρμογή αυτή οι μαθητές και δάσκαλοί τους εξασφάλισαν ένα υγιεινό περιβάλλον μειώνοντας την μικροβιακή χλωρίδα που εν δυνάμει βρίσκεται στις επιφάνειες επαφής.

Η αξιολόγηση  για την εφαρμογή του αντιμικροβιακού χαλκού έγινε από την επιστημονική ομάδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ) όπου εκτιμήθηκαν οι χώροι και τα αντικείμενα που έπρεπε να αντικατασταθούν  με αυτά του αντιμικροβιακού χαλκού, με σκοπό να μειωθεί το μικροβιακό φορτίο και να χαρακτηριστούν οι αντίστοιχοι  χώροι ως αντιμικροβιακοί.

Για την έρευνα έγινε ειδική δειγματοληψία μικροβιακού φορτίου πριν και μετά την αντικατάσταση, από την επιστημονική ομάδα του ΕΙΑΧ.

Τα αποτελέσματα που δόθηκαν από το πιστοποιημένο από το ΕΙΑΧ Πανεπιστημιακό Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Αρεταίειου Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, τα τα οποία προέκυψαν από τον έλεγχο μικροβιακής χλωρίδας πριν και μετά την επιχάλκωση, κατέδειξαν μείωση αυτής πάνω από 90%.

Αυτά τα αποτελέσματα έδωσαν στο ΕΙΑΧ την δυνατότητα για την τελική έγκριση  πιστοποίησης των συγκεκριμένων χώρων ως αντιμικροβιακών.

Τα αντικείμενα που αποφασίστηκαν από την Επιστημονική ομάδα του ΕΙΑΧ και αντικαταστάθηκαν από τις πιστοποιημένες εταιρίες «Ιατρική Ανάπτυξη» και “CONVEX”, ήταν Χειρολαβές, Διακόπτες ρεύματος, Πρίζες, Λαβές ερμαρίων, Βρύσες μονές και διπλές.

Χαρακτηριστικά, ο υπεύθυνος της επιστημονικής ομάδας του ΕΙΑΧ Δρ. Πάνος Ευσταθίου, ανέφερε ότι «… η εφαρμογή του αντιμικροβιακού χαλκού στα δύο νηπιαγωγεία του Δήμου  Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, αποτελούν μία πρωτοπόρα δραστηριότητα, βάζοντας τον αντιμικροβιακό χαλκό εκτός του νοσοκομειακού περιβάλλοντος  όπου έχει περίτρανα αποδείξει την αποτελεσματικότητά του, πλέον και στην ευρύτερη κοινότητα, αποδεικνύοντας και εκεί την αποτελεσματικότητά του. Η συγκεκριμένη εφαρμογή και τα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν, απέδειξαν την αναγκαιότητα τοποθέτησης αντικειμένων αντιμικροβιακού χαλκού στον ευρύτερο χώρο πολυαγγιζόμενων επιφανειών»

Για την ανωτέρω εφαρμογή ο Δήμαρχος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Κος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος  δήλωσε: «Είναι σημαντικό βήμα για τον Δήμο μας η καθιέρωση μέτρων προφύλαξης Δημόσιας υγείας για την προστασία των παιδιών μας. Μέτρα απλά αλλά αποτελεσματικά.  Ο αντιμικροβιακός χαλκός είναι πλέον μία πραγματικότητα παγκοσμίως και εμείς πρωτοτυπήσαμε εφαρμόζοντάς τον πιλοτικά στα σημεία επαφής και μεταφοράς – μετάδοσης  των μικροβίων, κάτω από τις  οδηγίες της επιστημονικής ομάδας του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού».